newsletter listopad 2018

Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czerwcu bieżącego roku. 22 października projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady ministrów. Nowe przepisy mają zastąpić dotychczasową ustawę z 28 października 2002 roku …

Więcej