Agnieszka Pietrasiewicz

Radca prawny. Agnieszka Pietrasiewicz jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego i Europejskiego przy UW.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek jak również w transakcjach fuzji i przejęć. Posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim. Posiada też uprawnienia tłumacza przysięgłego języka francuskiego.