Marek Sosnowski

Adwokat. Marek Sosnowski jest adwokatem i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poitiers.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie rozwiązywania sporów, a także reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, tak w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i karnych. Obok polskiego posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.