Paweł Meus

Prawnik. Paweł Meus jest prawnikiem i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie projektów prawa ochrony danych osobowych, praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz w zakresie postępowań sądowych. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w podmiotach zewnętrznych. Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.