Zuzanna Zasadzka

Prawnik. Zuzanna Zasadzka jest młodszym prawnikiem w Kancelarii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w British Law Centre działającym przy Uniwersytecie Warszawskim w ramach współpracy z Uniwersytetem w Cambridge.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i upadłościach konsumenckich. Oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim.