Fuzje i przejęcia, prawo spółek

  • badanie prawne spółek na rzecz sprzedającego
  • przygotowanie prawne spółek przed sprzedażą
  • badanie prawne spółek na zlecenie kupującego(due diligence)
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej - term sheet, umowa przedwstępna lub umowa warunkowa, umowa przyrzeczona, umowa między wspólnikami (shareholders agreement),
  • wsparcie w procesie przeprowadzania transakcji, w tym udział w negocjacjach
  • zgłoszenie transakcji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • rejestracja zmian korporacyjnych
  • tworzenie, przekształcenia, łączenie, podział i likwidacja spółek
  • przygotowywanie dokumentacji wewnątrzkorporacyjnej
  • bieżąca obsługa spółek i ich organów korporacyjnych

Skontaktuj się z nami

Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy
00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1A
tel: (+ 48) 22 660 31 00
e-mail : biuro@rjpartners.pl

Robert Jędrzejczyk
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
tel. kom. (+48) 509 598 316
e-mail: robert.jedrzejczyk@rjpartners.pl

Michał Kubicz
Radca Prawny, Wspólnik
tel. kom. (+48) 510 070 285
e-mail: michal.kubicz@rjpartners.pl