Nasze doświadczenie

Doświadczenie kancelarii:

 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF doradztwo przy nabyciu 100% akcji w spółce Zakład Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki przy sprzedaży dwóch nieruchomości pod budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie,
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF przy nabyciu 100% udziałów w spółce Matex Controls Sp. z o.o.
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF w procesie wyboru partnera publiczno-prywatnego na zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku
 • doradztwo na rzecz międzynarodowej grupy energetycznej EDF w procesie wyboru partnera publiczno-prywatnego na projekt poprawienia efektywności energetycznej na terenie konurbacji śląskiej
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego EDF w procesie skupu akcji pracowniczych
 • doradztwo przy sprzedaży przez spółkę należącą do międzynarodowego koncernu energetycznego VEOLIA gruntów pod instalacjami ciepłowniczymi wyłączonymi z eksploatacji w Łodzi i w Poznaniu
 • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości przez międzynarodowe grupy sektora handlu wielkopowierzchniowego
 • doradztwo przy nabyciu udziałów spółki holdingowej kontrolującej klub piłkarski Legia Warszawa
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora z sektora informatycznego przy nabywaniu spółek w Polsce
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora przy nabyciu 100% udziałów w spółce produkującej formy wtryskowe
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu AIRLIQUIDE przy nabywaniu spółek i przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, specjalizujących się w wentylacji mechanicznej pacjentów
 • doradztwo na rzecz grupy polskich osób fizycznych przy sprzedaży spółki specjalizującej się w handlu węglem
 • doradztwo na rzecz francuskiego koncernu energetycznego VEOLIA przy projekcie budowy nowego źródła ciepła dla Warszawy
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu z branży reklamowej przy nabyciu spółki sektora marketingu interaktywnego
 • doradztwo na rzecz różnych spółek w zakresie wdrożenia RODO
 • doradztwo na rzecz podmiotu inwestującego w największy polski dom aukcyjny DESA S.A.
 • doradztwo przy zawieraniu ugody w sporze zaistniałym między stronami umowy nabycia udziałów w polskiej spółce
 • doradztwo na rzecz francuskiego podmiotu sektora transportu kolejowego w zakresie rejestracji lokomotyw w polskim Urzędzie Transportu Kolejowego, doradztwo przy negocjowaniu umów długoterminowego najmu lokomotyw i wagonów
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki wszczętych w następstwie naruszenia ograniczeń poboru mocy
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora rozpoczynającego w Polsce działalność w sektorze ubezpieczeń
 • doradztwo na rzecz francuskiego inwestora, europejskiego lidera w zakresie biotechnologii posiadającego udziały w stacji unasienniania zwierząt, w zakresie relacji korporacyjnych
 • bieżące doradztwo na rzecz
  • francuskiego koncern sektora produkcji spożywczej
  • francuskiego koncernu sektora kosmetycznego
  • międzynarodowego koncernu branży transportu i logistyki
  • międzynarodowego koncernu produkującego reklamy świetlne

Robert Jędrzejczyk doradzał także przy:

 • nabyciu 85% akcji w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC S.A., obecnie Veolia Energia Warszawa S.A.) od Miasta Stołecznego Warszawy
 • nabyciu od Skarbu Państwa większościowego pakietu akcji (85%) Zespołu Elektrociepłowni Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia Łódź S.A.)

Skontaktuj się z nami

Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy
00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1A
tel: (+ 48) 22 660 31 00
e-mail : biuro@rjpartners.pl

Robert Jędrzejczyk
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
tel. kom. (+48) 509 598 316
e-mail: robert.jedrzejczyk@rjpartners.pl

Michał Kubicz
Radca Prawny, Wspólnik
tel. kom. (+48) 510 070 285
e-mail: michal.kubicz@rjpartners.pl