Agnieszka Augustyn

Agnieszka Augustyn jest aplikantką radcowską i współpracownikiem w Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Agnieszka jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym i prawie pracy. Oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim.