Aleksander Jakowlew

Aleksander Jakowlew jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ILF Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem. Uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doradza klientom w odniesieniu do realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa budowlanego i ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych. Dodatkowo Aleksander Jakowlew specjalizuje się również w prawie pracy.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.