Katarzyna Jakubczak

Katarzyna Jakubczak jest aplikantką radcowską i współpracownikiem w Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Katarzyna jest aplikantką II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie handlowym, fuzjach i przejęciach i prawie nieruchomości.

Oprócz języka polskiego posługuje się językiem angielskim.