Magdalena Tomaszewska

Magdalena Tomaszewska jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również prawo nowych technologii na Uniwersytecie Koźmińskiego oraz prawo europejskie i francuskie na Uniwersytecie Warszawskim w partnerstwie z Uniwersytetem Poitiers.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem europejskim i prawem konkurencji.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim i francuskim.