Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut 

 Małgorzata Wojtkiewicz-Kabut jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy UW oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i prawa rynków kapitałowych na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu. Uczęszczała także na zajęcia na wydziale prawa Uniwersytetu w Regensburgu w Niemczech w ramach programu Erasmus.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie finansowym jak również w transakcjach fuzji i przejęć.

Posługuje się językiem polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.