Mikołaj Gill

Mikołaj Gill jest radcą prawnym i współpracownikiem w Kancelarii.

Ukończył prawo oraz sinologię w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mikołaj ukończył również aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa ochrony środowiska.

Obok języka polskiego posługuje się również językiem angielskim, hiszpańskim i chińskim.