Mikołaj Gill

Mikołaj Gill jest aplikantem radcowskim w Kancelarii. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz sinologię w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Mikołaj jest aplikantem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawem handlowym. Obok języka polskiego posługuje się również językiem angielskim, hiszpańskim i chińskim.