Sebastian Wiśniewski

Sebastian Wiśniewski jest radcą prawnym i współpracownikiem Kancelarii. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie projektów infrastrukturalnych, zamówień publicznych i prawa nieruchomości. W ramach Kancelarii reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych.

Obok polskiego posługuje się językiem angielskim.