Nieruchomości

  • przygotowanie umów przedwstępnych, warunkowych i ostatecznych zbycia nieruchomości oraz ich negocjacje
  • przygotowanie umów związanych z procesem budowlanym
  • przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości w obrocie konsumenckim
  • ustanawianie służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych
  • przygotowanie i negocjacje umów najmu i dzierżawy nieruchomości : powierzchni biurowych, nieruchomości przemysłowych
  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami
  • prowadzenie badania stanu prawnego nieruchomości, w tym w zakresie tzw. „nieruchomości warszawskich”
  • skargi na postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skontaktuj się z nami

Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy
00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1A
tel: (+ 48) 22 660 31 00
e-mail : biuro@rjpartners.pl

Robert Jędrzejczyk
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
tel. kom. (+48) 509 598 316
e-mail: robert.jedrzejczyk@rjpartners.pl

Michał Kubicz
Radca Prawny, Wspólnik
tel. kom. (+48) 510 070 285
e-mail: michal.kubicz@rjpartners.pl