Partnerstwo publiczno-prywatne i zamówienia publiczne

  • wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych (PZP, PPP)
  • pomoc w przygotowaniu ofert
  • pomoc w negocjacjach z partnerem publicznym
  • składanie odwołań i reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu zamówień publicznych i PPP
  • przygotowanie i negocjowanie umów oraz innych dokumentów związanych z finansowaniem i realizacją projektów
  • negocjowanie warunków umów konsorcjum

Skontaktuj się z nami

Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy
00-014 Warszawa, ul. Moniuszki 1A
tel: (+ 48) 22 660 31 00
e-mail : biuro@rjpartners.pl

Robert Jędrzejczyk
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
tel. kom. (+48) 509 598 316
e-mail: robert.jedrzejczyk@rjpartners.pl

Michał Kubicz
Radca Prawny, Wspólnik
tel. kom. (+48) 510 070 285
e-mail: michal.kubicz@rjpartners.pl