Zespół

Robert Jędrzejczyk

Radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarią.

Robert Jędrzejczyk jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych oraz w dziedzinie Prawa Pracy oraz Chambers Europe w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych, Fuzji i przejęć i prawa spółek oraz w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992) i Instytutu Administracji Publicznej w Paryżu (1993), Robert Jędrzejczyk jest radcą prawnym od 1996 roku. W latach 1994 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., w tym od 1999 roku jako partner lokalny, a od 2004 roku jako wspólnik międzynarodowy. W swej wieloletniej karierze zdobywał doświadczenie także jako wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjno-Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Jako członek licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych sprawuje nadzór nad prawnymi aspektami działalności wielu podmiotów. Robert Jędrzejczyk specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, prawa handlowego, prawa energetycznego, przedsięwzięć infrastrukturalnych, negocjacji pakietów socjalnych i układów zbiorowych pracy.

Robert Jędrzejczyk jest także :

 • Wiceprezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) od 2011 r.,
 • Arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 2008 r.,
 • Członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu (KPRB),
 • Członkiem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Ministrze Gospodarki.

Robert Jędrzejczyk posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.

Michał Kubicz

Radca prawny, wspólnik.

Michał Kubicz jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000) i Uniwersytetu w Poitiers, Michał Kubicz jest radcą prawnym od 2008 roku. W latach 1997 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., z departamentem Prawa Energetyki i Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz fuzji i przejęć. Michał Kubicz prowadzi  i koordynuje złożone procesy prawnego due diligence spółek. Koordynował obsługę prawną spółek klientów w różnych krajach. Michał Kubicz jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa dewizowego. Był wykładowcą na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Uniwersytecie Warszawskim (z zakresu prawa dewizowego). Był także prelegentem na licznych konferencjach poświęconych przepisom o gospodarce odpadami, partnerstwu publiczno-prywatnemu i ochronie środowiska. W ramach swej działalności pro publico bono Michał Kubicz jest fundatorem i prezesem zarządu fundacji Nadzieja dla Zdrowia. Jest członkiem rady nadzorczej spółki MK Sp. z o.o. (grupa PGDI). Michał Kubicz posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.

Zespół kierowany przez Roberta Jędrzejczyka i Michała Kubicza składa się z siedmiu radców prawnych i trzech młodszych prawników.

 • Michał Buczkowski – radca prawny: specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem nieruchomości, administracyjnym, prawem energetycznym i projektach infrastrukturalnych . Włada językiem angielskim.
 • Alicja Lidzińska – radca prawny: specjalizuje się w zagadnieniach związanych z międzynarodowymi procedurami cywilnymi, prawem ochrony środowiska, prawem pracy oraz prawem zamówień publicznych. Włada językiem angielskim i niemieckim.
 • Małgorzata Wojtkiewicz Kabut – radca prawny: specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Włada językiem  francuskim, angielskim i niemieckim.
 • Magdalena Tomaszewska – radca prawny: specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną konkurencji, prawem energetycznym i prawem pracy. Włada językiem angielskim i francuskim.
 • Agnieszka Pietrasiewicz – radca prawny
 • Sebastian Wiśniewski – radca prawny
 • Aleksander Jakowlew – radca prawny
 • Marek Sosnowski – adwokat
 • Paweł Meus – prawnik
 • Marcin Borys – prawnik
 • Mikołaj Gill – prawnik
 • Zuzanna Zasadzka – prawnik
zobacz nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy
00-014 Warszawa, Moniuszki 1A
tel: (+ 48) 22 660 31 00
e-mail : biuro@rjpartners.pl

Robert Jędrzejczyk
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
tel. kom. (+48) 509 598 316
e-mail: robert.jedrzejczyk@rjpartners.pl

Michał Kubicz
Radca Prawny, Wspólnik
tel. kom. (+48) 510 070 285
e-mail: michal.kubicz@rjpartners.pl