Michał Kubicz

Radca prawny, wspólnik.

Michał Kubicz jest prawnikiem rekomendowanym przez Chambers Europe w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000) i Uniwersytetu w Poitiers, Michał Kubicz jest radcą prawnym od 2008 roku. W latach 1997 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel znaną w Polsce jako Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., z departamentem Prawa Energetyki i Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz fuzji i przejęć. Michał Kubicz prowadzi  i koordynuje złożone procesy prawnego due diligence spółek. Koordynował obsługę prawną spółek klientów w różnych krajach.

Michał Kubicz jest autorem licznych publikacji . Był wykładowcą na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego przy Uniwersytecie Warszawskim . Był także prelegentem na licznych konferencjach poświęconych przepisom o gospodarce odpadami, partnerstwu publiczno-prywatnemu i ochronie środowiska.

W ramach swej działalności pro publico bono Michał Kubicz jest fundatorem i prezesem zarządu fundacji Nadzieja dla Zdrowia. Jest członkiem rady nadzorczej spółki MK Sp. z o.o. (grupa PGDI).

Michał Kubicz posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.