Robert Jędrzejczyk

Radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarią. 
Robert Jędrzejczyk jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych oraz w dziedzinie Prawa Pracy oraz Chambers Europe w dziedzinie Energetyki i surowców naturalnych, Fuzji i przejęć i prawa spółek oraz w dziedzinie Prawa Ochrony Środowiska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992) i Instytutu Administracji Publicznej w Paryżu (1993), Robert Jędrzejczyk jest radcą prawnym od 1996 roku. W latach 1994 -2014 był związany z kancelarią Gide Loyrette Nouel działającą w Polsce pod firmą Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp.k., w tym od 1999 roku jako partner lokalny, a od 2004 roku jako wspólnik międzynarodowy. W swej wieloletniej karierze zdobywał doświadczenie także jako wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjno-Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Jako członek licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych sprawuje nadzór nad prawnymi aspektami działalności wielu podmiotów. Robert Jędrzejczyk specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, prywatyzacji, prawa handlowego, prawa energetycznego, przedsięwzięć infrastrukturalnych, negocjacji pakietów socjalnych i układów zbiorowych pracy.
Robert Jędrzejczyk jest Radcą Handlu Zagranicznego Republiki Francuskiej w Polsce (fr. Conseiller du commerce extérieur de la France).

Robert Jędrzejczyk jest także :

  • Członkiem Rady Konsultacyjnej Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP) od 2020 r.,
  • Arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej od 2008 r.,
  • Arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym PZPN,
  • Członkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu (KPRB),
  • Współwłaścicielem grupy medialnej naTemat.pl,
  • Dyrektorem Commercial Lawyers Group Company Ltd. z siedzibą w Dublinie, zrzeszające niezależne kancelarie prawne.

Robert Jędrzejczyk posługuje się językiem polskim, francuskim i angielskim.